Giỏ hàng

Khổng tước hay còn được gọi là công thuộc họ trĩ. Trong phong thủy, được coi là đại diện của Phượng Hoàng hiện diện trên trái đất. Tích xưa cũ có kể lại rằng, Phượng Hoàng là vua của các loài chim sinh ra 9 đứa con là Khổng Tước, Kim Sí Điểu, Hỏa Phượng, Kim Phượng, Thanh Loan, Tuyết Hào, Bách Minh, Lam Phù, Điêu Phong. Khổng Tước lại tôn quí hơn cả có rất nhiều truyền thuyết về loài chim này.

Theo đạo Phật thì Khổng Tước Minh Vương là vị Tôn giả hầu cận Đức Phật mà nguyên căn là một con khổng tước, sinh vào thời Khai Thiên lập Địa, tu thành, vâng mệnh Đức Phật cầm giữ giáo lệnh, hiện thân hàng phục bọn ác ma, ủng hộ các nhà tu hành. Khổng Tước Minh Vương là hàng đại thánh của Mật Giáo, có rất nhiều truyền thuyết. Khổng Tước Minh Vương vốn là con Khổng Tước đầu tiên của thời khai thiên lập địa, qua suốt mấy ngàn năm ngày đêm tu hành khổ luyện thành tựu phép Ngũ sắc thần quang, sau đó được Chuẩn Đề Bồ Tát hóa độ. Khổng Tước phát nguyện theo Bồ Tát Chuẩn Đề tu hành và làm bảo tọa cho Ngài ngồi, để đền đáp công ơn hóa độ. Khổng Tước Minh Vương được xưng là Phật Mẫu. Truyền thuyết Mật Giáo kể rằng, khi Đức Phật Thích Ca đắc đạo, Khổng Tước nuốt Đức Phật vào trong bụng, sau đó lưng của Khổng Tước Minh Vương nứt ra, Đức Phật Thích Ca hiện ra ngồi trên lưng của Khổng Tước, vết nứt liền lại, vì vậy Khổng Tước được xưng là Phật Mẫu Đại Khổng Tước Minh Vương Bồ Tát. Ngoài ra, cũng có tích kể là vào thời Phong Thần, chim công nầy hiện thân xuống cõi trần là Khổng Tuyên, làm tướng cho vua Trụ, trấn giữ ải Tam Sơn, được vua Trụ sai đem binh đi đánh Khương Thượng. Khổng Tuyên có năm đạo hào quang ngũ sắc rất mạnh mẽ, có thể thu được các bửu bối Tiên gia và bắt các tướng dễ dàng. Các tướng của Khương Thượng không ai đánh lại Khổng Tuyên, vì không có cách nào khắc chế đạo hào quang ngũ sắc của Khổng Tuyên. Phải chờ Đức Chuẩn Đề Bồ Tát ở Tây phương đến mới thu phục được Khổng Tuyên. Ngoài ra, cũng có tích kể rằng khi được Phượng Hoàng sinh ra, Khổng Tước vô cùng hung tàn, cao ngạo, kiêu hãnh nó thiêu đốt tất cả, gây họa muôn nơi, tai ương ngập chốn nhân sinh. Khổng Tước còn nuốt cả Như Lai, Ngài đục thủng bụng nó chui ra, có ý muốn diệt trừ hậu họa cho thế gian, lại nghe các đệ tử khuyên ngăn rằng Như Lai từ bụng Khổng Tước mà chui ra, giết nó cũng như giết mẹ mình.Từ đó, Như Lai từ bi tha cho Khổng Tước rồi tôn nó làm Phật Mẫu.

Vào thời phong kiến ngày xưa các quan trong triều từ quan Ngũ phẩm trở lên mới được phép cài lông khổng tước trên mũ, các tiểu thư và quý phu nhân các vương phủ, quý tộc mới được phép dùng trâm không tước cài đầu. Điều đó chính là dấu hiệu biểu lộ cho ý nghĩa đầu tiên của loài chim này, đó là sự cao quí, kiêu hãnh, uy quyền và công danh sự nghiệp. Trên bộ lông khổng tước còn có vô số các hoa văn trông giống như các đồng tiền nối liền nhau. Mỗi khi có ánh nắng mặt trời chiếu vào lại càng trở nên lấp lánh nổi bật. Do đó treo tranh chim công theo phong thủy còn được xem như biểu trưng của tài lộc, lại có thể hút được năng lượng tích cực từ mặt trời, mang đến tác dụng điều hoà cân bằng âm dương. Khổng tước cũng là loài chim đặc biệt chung thuỷ, suốt đời chỉ ghép đôi với duy nhất một con mái. Vì thế mà khi treo bức tranh có loài chim này trong phong thủy sẽ mang ý nghĩa biểu tượng của tình yêu đôi lứa, tình cảm vợ chồng bền chặt mà son sắt thuỷ chung. Ngoài ra, Khổng Tước còn là 1 trong số ít loài ngộ được đạo pháp, thể hiện cho sự khai thông, tư duy, biết suy nghĩ.

Tranh Khổng Tước thiên hướng thuộc hành Kim, rất thích hợp với những gia chủ thuộc mệnh Kim, Thủy. Nhưng cũng tùy thuộc vào các họa tiết, chi tiết và màu sắc đi cùng tranh mà có thay đổi về ý nghĩa, vận khí. Tranh Khổng Tước thường đi cùng với hoa mẫu đơn nhất, tuy hoa mẫu đơn mang thuộc tính hỏa chính mộc phụ nhưng tổng thể thì thường vẫn thiên hướng chủ về Kim hơn.

Tranh Khổng Tước vừa đẹp, trang nhã, tinh tế lại vừa mang theo nhưng hàm ý sâu xa cùng với khả năng hỗ trợ đổi khí thay vận nên rất được nhiêu khách hàng lựa chọn trong không gian của mình.

Tranh Khổng Tước

Khổng tước hay còn được gọi là công thuộc họ trĩ. Trong phong thủy, được coi là đại diện của Phượng Hoàng hiện diện trên trái đất. Tích xưa cũ có kể lại rằng, Phượng Hoàng là vua của các loài chim sinh ra 9 đứa con là Khổng Tước, Kim Sí Điểu, Hỏa Phượng, Kim Phượng, Thanh Loan, Tuyết Hào, Bách Minh, Lam Phù, Điêu Phong. Khổng Tước lại tôn quí hơn cả có rất nhiều truyền thuyết về loài chim này.

Theo đạo Phật thì Khổng Tước Minh Vương là vị Tôn giả hầu cận Đức Phật mà nguyên căn là một con khổng tước, sinh vào thời Khai Thiên lập Địa, tu thành, vâng mệnh Đức Phật cầm giữ giáo lệnh, hiện thân hàng phục bọn ác ma, ủng hộ các nhà tu hành. Khổng Tước Minh Vương là hàng đại thánh của Mật Giáo, có rất nhiều truyền thuyết. Khổng Tước Minh Vương vốn là con Khổng Tước đầu tiên của thời khai thiên lập địa, qua suốt mấy ngàn năm ngày đêm tu hành khổ luyện thành tựu phép Ngũ sắc thần quang, sau đó được Chuẩn Đề Bồ Tát hóa độ. Khổng Tước phát nguyện theo Bồ Tát Chuẩn Đề tu hành và làm bảo tọa cho Ngài ngồi, để đền đáp công ơn hóa độ. Khổng Tước Minh Vương được xưng là Phật Mẫu. Truyền thuyết Mật Giáo kể rằng, khi Đức Phật Thích Ca đắc đạo, Khổng Tước nuốt Đức Phật vào trong bụng, sau đó lưng của Khổng Tước Minh Vương nứt ra, Đức Phật Thích Ca hiện ra ngồi trên lưng của Khổng Tước, vết nứt liền lại, vì vậy Khổng Tước được xưng là Phật Mẫu Đại Khổng Tước Minh Vương Bồ Tát. Ngoài ra, cũng có tích kể là vào thời Phong Thần, chim công nầy hiện thân xuống cõi trần là Khổng Tuyên, làm tướng cho vua Trụ, trấn giữ ải Tam Sơn, được vua Trụ sai đem binh đi đánh Khương Thượng. Khổng Tuyên có năm đạo hào quang ngũ sắc rất mạnh mẽ, có thể thu được các bửu bối Tiên gia và bắt các tướng dễ dàng. Các tướng của Khương Thượng không ai đánh lại Khổng Tuyên, vì không có cách nào khắc chế đạo hào quang ngũ sắc của Khổng Tuyên. Phải chờ Đức Chuẩn Đề Bồ Tát ở Tây phương đến mới thu phục được Khổng Tuyên. Ngoài ra, cũng có tích kể rằng khi được Phượng Hoàng sinh ra, Khổng Tước vô cùng hung tàn, cao ngạo, kiêu hãnh nó thiêu đốt tất cả, gây họa muôn nơi, tai ương ngập chốn nhân sinh. Khổng Tước còn nuốt cả Như Lai, Ngài đục thủng bụng nó chui ra, có ý muốn diệt trừ hậu họa cho thế gian, lại nghe các đệ tử khuyên ngăn rằng Như Lai từ bụng Khổng Tước mà chui ra, giết nó cũng như giết mẹ mình.Từ đó, Như Lai từ bi tha cho Khổng Tước rồi tôn nó làm Phật Mẫu.

Vào thời phong kiến ngày xưa các quan trong triều từ quan Ngũ phẩm trở lên mới được phép cài lông khổng tước trên mũ, các tiểu thư và quý phu nhân các vương phủ, quý tộc mới được phép dùng trâm không tước cài đầu. Điều đó chính là dấu hiệu biểu lộ cho ý nghĩa đầu tiên của loài chim này, đó là sự cao quí, kiêu hãnh, uy quyền và công danh sự nghiệp. Trên bộ lông khổng tước còn có vô số các hoa văn trông giống như các đồng tiền nối liền nhau. Mỗi khi có ánh nắng mặt trời chiếu vào lại càng trở nên lấp lánh nổi bật. Do đó treo tranh chim công theo phong thủy còn được xem như biểu trưng của tài lộc, lại có thể hút được năng lượng tích cực từ mặt trời, mang đến tác dụng điều hoà cân bằng âm dương. Khổng tước cũng là loài chim đặc biệt chung thuỷ, suốt đời chỉ ghép đôi với duy nhất một con mái. Vì thế mà khi treo bức tranh có loài chim này trong phong thủy sẽ mang ý nghĩa biểu tượng của tình yêu đôi lứa, tình cảm vợ chồng bền chặt mà son sắt thuỷ chung. Ngoài ra, Khổng Tước còn là 1 trong số ít loài ngộ được đạo pháp, thể hiện cho sự khai thông, tư duy, biết suy nghĩ.

Tranh Khổng Tước thiên hướng thuộc hành Kim, rất thích hợp với những gia chủ thuộc mệnh Kim, Thủy. Nhưng cũng tùy thuộc vào các họa tiết, chi tiết và màu sắc đi cùng tranh mà có thay đổi về ý nghĩa, vận khí. Tranh Khổng Tước thường đi cùng với hoa mẫu đơn nhất, tuy hoa mẫu đơn mang thuộc tính hỏa chính mộc phụ nhưng tổng thể thì thường vẫn thiên hướng chủ về Kim hơn.

Tranh Khổng Tước vừa đẹp, trang nhã, tinh tế lại vừa mang theo nhưng hàm ý sâu xa cùng với khả năng hỗ trợ đổi khí thay vận nên rất được nhiêu khách hàng lựa chọn trong không gian của mình.