DANH MỤC SẢN PHẨM

 Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

 Thông tin cá nhân của người dùng được TRANH3D TÙNG DƯƠNG cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của TRANH 3D TÙNG DƯƠNG. 

  • Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

  • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của người dùng khi không có sự cho phép đồng ý từ người dùng.

  • Chúng tôi sẽ cung cấp 1 số thông tin như: tên, địa chỉ, số điện thoại cho bên dịch vụ vận chuyển khi sử dụng dịch vụ giao nhận vận chuyển.