DANH MỤC SẢN PHẨM

Biện pháp, Cơ chế và Quy trình Giải quyết tranh chấp, khiếu nại

1. Biện pháp, Cơ chế giải quyết tranh chấp khiếu nại

Thành viên đồng ý và tuân thủ rằng, khi Thành viên được Tranh3dtungduong.com cung cấp tài khoản để sử dụng một phần hoặc toàn bộ sản phẩm Tranh3dtungduong.com, thì bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng của Thành viên sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

- Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá trình thanh toán và sử dụng Tranh3dtungduong.com phải được gửi đến bộ phận hỗ trợ Tranh3dtungduong.com ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại. 

- Tranh3dtungduong.com sẽ là nơi trung gian giải quyết tranh chấp giữa Thành viên với nhau. Tranh3dtungduong.com sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp. 

- Khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ, bằng chứng, căn cứ có liên quan đến việc khiếu nại và phải chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, giấy tờ, bằng chứng, căn cứ do mình cung cấp theo quy định Pháp luật.

Quy trình giải quyết khiếu nại được đăng tải trên website sản phẩm. Tranh3dtungduong.com chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của bạn trong trường hợp bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng kí tài khoản.

Đối với tranh chấp giữa Thành viên Tranh3dtungduong.com với nhau hoặc giữa Thành viên với Tranh3dtungduong.com, chúng tôi sẽ căn cứ log hệ thống để giải quyết. Theo đó, Tranh3dtungduong.com sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho Người Sử Dụng đăng kí đầy đủ thông tin theo quy định.

Thành viên đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ Tranh3dtungduong.com khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của Thành viên trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Địa chỉ tiếp nhận hỗ trợ:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TRANH 3D TÙNG DƯƠNG

Địa chỉ: Số 444 Chợ Hàng, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Email: tranh3dtungduong@gmail.com

Điện thoại: 0796.318.866

2. Quy trình giải quyết tranh chấp và khiếu nại

  • Bước 1: Tiếp nhận: Nhận yêu cầu giải quyết khiếu nại của thành viên (gọi là “người khiếu nại”), kiểm tra thông tin khiếu nại để thực hiện tiếp nhận hay từ chối.
  • Bước 2: Xử lý khiếu nại: Thu thập thông tin, hình ảnh chứng cứ từ các bên liện quan.
  • Bước 3: Hoàn tất khiếu nại: Xác nhận kết quả, đưa ra các hình thức xử lý đối với từng vi phạm và tiến hành đóng khiếu nại.